قرمز سبز آبي خاکستري
[ و يكى از ياران خود را فرمود : ] بيش در بند زن و فرزندت مباش كه اگر دوستان خدايند ، خدا دوستانش را ضايع ننمايد ، و اگر دشمنان خدايند ، ترا غم دشمنان خدا چرا بايد ؟ [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت